De juiste informatie op het juiste moment

Falkner - Regiepartner voor de overheid sinds 2009.

De uitdaging:
Grip op complexe informatiestromen.

Gemeenten en organisaties in het straf-, civiele en zorgdomein werken steeds vaker samen om problemen op te lossen. Criminaliteit, ernstige overlast en andere complexe maatschappelijke thema’s vragen om een integrale, multidisciplinaire aanpak. Dat is alleen mogelijk als de betrokken professionals op het juiste moment over de juiste informatie kunnen beschikken.

Dit klinkt logisch, maar blijkt in de praktijk lastig te realiseren. Men is onbekend met elkaars werkwijze. Samenwerkende partners worstelen met privacywetgeving, complexe ICT infrastructuren en meerdere leveranciers en cultuur- en organisatieverschillen. De kunst is de informatievoorziening in de keten zo in te richten, dat die faciliteert en niet belemmert. Falkner kan u hierbij helpen.

- Joël Smit, Directeur Falkner B.V.

Samenwerken en verbinden

Waar justitie, zorg en gemeente samenwerken aan een veilige en leefbare omgeving, zorgt Falkner ervoor dat de informatie veilig op de juiste plek terechtkomt. Dat doen we binnen Veiligheidshuizen en daar waar gemeentes samen met hun partners werken aan Openbare Orde en Veiligheid en aan Werk, Inkomen en Zorg.

Falkner is zeer goed ingevoerd wat betreft de werking van justitiële ketens, gemeenten en zorg. Dat maakt het gemakkelijker om binnen deze organisaties van idee tot een werkende oplossing te komen. Ketens weten onderling vaak niet waar de kansen en mogelijkheden liggen om de verbinding te vinden. En dat is waar Falkner in beeld komt.

Falkner is uw regiepartner. Wij ontzorgen beleidsmedewerkers en managers doordat we totaaloplossingen leveren. Een softwarehuis levert een applicatie, een BI leverancier levert de techniek en rapporten, maar geen van beide heeft voldoende gevoel bij de bestuurlijke verhoudingen en de inhoud om te weten wat echt nodig is.

Referenties

Joel was DE Projectmanager in ons programma. Van alle rollen was deze verreweg de belangrijkste maar tevens de moeilijkste. Joel heeft met name door zijn sterke persoonlijkheid ons er doorheen gesleept. Prima projectmanager, prettige kerel om mee samen te werken.
De uitvoering van het IT-management binnen het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid wordt uitgevoerd door Joël Smit. Hij is uitstekend in staat gebleken om voor het Veiligheidshuis en de werkwijze ZSM de beleidsmatige- en strategische ambities te vertalen naar operationele werkprocessen gekoppeld aan taken, rollen en verantwoordelijkheden per ketenpartner, functionele en technische eisen aan applicaties en vervolgens de begeleiding van de implementatie hiervan. Hij in staat om het technische ICT-jargon en de "taal" van de gemeenten en justitieketen aan elkaar te verbinden en begrijpelijk te maken. En dat ook te verwoorden in toegankelijke rapportages en presentaties. Hij schakelt daarbij makkelijk tussen de operationele werkvloer en overleg op tactisch en strategisch/bestuurlijk niveau.
Joël heeft als projectleider een complexe klus tot een goed einde gebracht. Opdracht was de migratie van de functionaliteit van een specifieke applicatie (JCO-support) naar een generieke (GCOS) en zorgen voor implementatie bij gebruikersorganisaties en opleiding van gebruikers. In een ingewikkeld en veranderend speelveld was zijn scherpte en transparante aanpak effectief. Het project is afgerond en er is volledige decharge verleend
Joel Smit heeft aan project Toegang, de inrichting en implementatie van de 42 Rotterdamse wijkteams en 14 Vraagwijzers, een substantiële bijdrage geleverd. Naast zijn grote kennis en kunde van ondersteunende IT systemen bij deze majeure operatie, waren het met name zijn competenties zoals diplomatie, stressbestendigheid, inlevingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit die op menig spannend moment de doorslag gaven en verschillende belangen samenbracht